Du er her: Startside / KVALITET OG SIKKERHET

KVALITET OG SIKKERHET

Nova oppfyller regler & krav

Alle Novas produkter er tydelig merket med SINTEF- eller CE-godkjenningsnummer. Det betyr at de oppfyller samtlige regler for fyrverkeri i Norge. Våre produkter overholder de gjeldende krav og begrensinger mtp. vekt- og størrelse.

Sikkerhetsbriller for alle

Vi oppfordrer til bruk av sikkerhetsbriller og håper at vår modell i moderne design vil gjøre sikkerhet til en trend.

Dobbelt luntesystem

Alle våre store batterier er forsynt med dobbelt luntesystem.

Brukerveiledning

Der er tydelig norsk brukerveiledning på alle våre produkter.Nova Pyrotechnics minsker bekymringene, og fokuserer på opplevelsen

Kjenner du deg igjen - du står og roter etter lunten, langt inne i fyrverkeriemballasjen? Den er umulig å finne, det er kaldt og mørkt og dermed vanskelig å antenne. Nova Pyrotechnics har gjort noe med problemet. På våre artikler er luntene tydelig merket eller lette å finne. Dermed er det også lettere å antenne når lunten med et par enkelt tak er frigjort fra sin beskyttelse. På den måte blir aftenen mindre stresset, sikrere - og ennå festligere! De to viktigste ting med fyrverkeri; dels er det vakkert og betagende, samtidig må det väre sikkert å bruke. Nova Pyrotechnics har gjort mye ut av begge delene.

I seg selv er artiklene praktiske å håndtere. Nova Pyrotechnics har likeså en meget streng sikkerhetspolitikk på fyrverkeriområdet. Alle våre produkter gjennomgår en av de Norges grundigste tester og kontroller.

Allerede hos produsentene i Kina blir produktene kontrollert meget nøye. Kun leverandører som lever opp til våre strenge internasjonale krav blir godkjent som leverandør til Nova Pyrotechnics . Underveis blir også flere stikkprøver tatt av produktene.

I løpet av året utfører vi kontroller på tre ledd underveis i produksjonsprosessen:

1. Godkjenning av effekter i produktene, klarering for masseproduksjon.
2. Testing av produkter fra masseproduksjon, klarering for forsendelse.
3. Mottakskontroll av produkter, klarering for salg.

Når Nova Pyrotechnics mottar en godkjent forsendelse blir altså artiklene testet igjen her i Norge. Vi tar stikkprøver fra HVER ENESTE forsendelse.

Hovedansvar for kvaliteten

Nova Pyrotechnics har en egen person som har hovedansvar for tilsyn med kvaliteten på artiklene. Han forestår alle kontroller og tester av våre produkter, både i Kina og her hjemme. Det fortas først en visuell kontroll, deretter sikkerhetstest i dagslys og en kvalitetstest når mørket faller på.

Ved den visuelle kontrollen sjekker vi at merking og klassifisering på emballasjen er korrekt. Deretter går vi videre til veiing samt visuell kontroll av artikkelen. Der sjekkes godkjenningsnummer, bruksanvisning, klassifisering, lunter, at rør og hylser er intakte og uskadet, etc.

Sikkerhetstesten gjøres for å sikre deg best mulig mot ulykker. Dermed overholder vi samtidig krav for Direktoratet fra Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Vi tester luntens brenntid og artikkelens effekthøyde, samt effekttiden og om produktet oppfører seg stabilt og uten feil m.m.

Kvalitetstesten omfatter bl.a. en visuell effektbedømmelse som skal sikre at forbrukerne får hva de har betalt for.

Hvis det i en stikkprøvekontroll viser seg en kritisk feil, blir det fra samme sending valgt ut og testet dobbelt så mange - viser der seg likeledes en feil blant disse, trekkes hele sendingen tilbake.

Tydelig bruksanvisning

Nova Pyrotechnics har en tydelig bruksanvisning på alle produkter. Alle produkter er merket med godkjenningsnummer fra CE eller SINTEF, vår adresse og telefonnummer. Vi anbefaler selvfølgelig at man leser bruksanvisningen grundig før man antenner og at man også benytter sikkerhetsbriller - samt sin sunne fornuft.

Sikkerheten er viktigst!

Nova Pyrotechnics tar sikkerhet rundt fyrverkeri meget alvorlig ut fra den tanke at det skal väre morsomt, spennende og festlig å krydre kvelden med en vakker opplevelse, som det er å stå i mørket og se de flotte fargene spre seg glansfullt ut over himmelen. Derfor gjør vi alt vi kan for din sikkerhet.

Vi forhandler også en del sikkerhetsutstyr

- og utvikler løpende nye ideer samt forbedrer enkelte eksisterende tiltak. Ut over våre sikkerhetsbriller har vi tenkt over selve avfyringssituasjonen og utviklet et trådløst avfyringssystem, slik at fyrverkeriet hurtig, lettvint og sikkert kan avfyres. I tillegg fører vi vår helt egen stormlighter som tenner i vär og vind, det gjør også tennstaven i tillegg til at denne tåler relativt mye nedbør.